• savannakhet University
    Naxeng Campus

ຂ່າວໃຫມ່ລ່າສຸດ

ເຝິກອົບຮົມລະບົບການຄວບຄຸມ PLC ຈັດໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລຣູດສ໌ ປະເທດບູນກາລີ

ASEAN FACTORI 4.0 ເຝິກອົບຮົມລະບົບການຄວບຄຸມ PLC ຈັດໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລຣູດສ໌ ປະເທດບູນກາລີ   Follow us https://asean-factori-erasmus-project.com/ ASEAN FACTORI 4.0 Eramus + project https://www.facebook.com/SKU-Asean-Factori-40-104060078464022/?ref=pages_you_manage

Read More »
Uncategorized
ພະນັກງານ ມຂ 4 ທ່ານ ຈະເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ PLC ທີ່ປະເທດບູນກາລີ

ພະນັກງານ ມຂ 4 ທ່ານ ຈະເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມ PLC ທີ່ປະເທດບູນກາລີ             ອີງຕາມແຜນການເຝິກອົບຮົມຂອງໂຄງການຜ່ານກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ: ຜັນຈາກການເຝິກອົບຮົມລະບົບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ການຄວບຄຸມສູ່ອຸດສາຫະກໍາ 4.0 – ASEAN FACTORI 4.0, , ມະຫາວິທະຍາໄລຣູດສ໌ (The University of Ruse “Angel Kanchev” –…

Read More »
Uncategorized
Idea Mining Seminar ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ

ເຊີນຊວນນ້ອງໆນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ສຶກສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກຝຶກທັກສະການເຮັດກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມ ແລະ ລະດົມສະໝອງຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ Idea Mining Seminar ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 8 ມັງກອນ 2021. ສາມາດເບິງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ນີ້:  

Read More »
Uncategorized
SKU Video
Play Video
data and statistics
0
Students
0
Staffs
0
Faculty
0
Campus
0
Courses
0
Alumni
SKU Map
Mebership  of organizations 
savannakhet University
savannakhet University
unnamed
Contact US