ຫຼັກສູດ ລະດັບປະລິນຍາໂທ

ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ (ມຂ) ໄດ້ດໍາເນີນການສອນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທຂອງ ມຂ 2 ຫຼັກສູດຄື:

1) ພັດທະນາເສດຖະກິດຊົນນະບົດ (Apply Now)

2) ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາ (Apply Now)

ນອກນັ້ນທາງ ມຂ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລເຫວ້ (ສສ. ຫວຽດນາມ) ໃນການເປີດສອນຫຼັກສູດ ປ.ໂທ ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຫຼັກສູດທີ 3 ແລະ ກຳລັງວາງແຜນຈະຂະຫຍາຍ-ພັດທະນາຫຼັກສູດອື່ນໆ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວາງແຜນພັດທະນາຫຼັກສູດມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ; ມຂ ຈຶ່ງສະເໜີຂໍຄວາມຮ່ວມມືນໍາບັນດາທ່ານຊ່ວຍສະລະເວລາຕອບແບບສອບຖາມຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນນໍາສະເໜີຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທຂອງ ມຂ ໃນການປັບປຸງ, ພັດທະນາຫຼັກສູດຕໍ່ໄປ.

ແຈ້ງການເປີດຮັບສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາໂທ 2 ສາຂາຄື:
  • ແຈ້ງການເປີດຮັບສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາໂທ 2 ສາຂາ
#ສາຂາພັດທະນາເສດຖະກິດຊົນນະບົດ
#ສາຂາບໍລິຫານການສຶກສາ
#ຮຽນພາກວັນເສົາວັນທິດ
📌ເລີ່ມເປີດຮັບສະໝັກຂາຍຄຳຮ້ອງ ວັນທີ 21 ທັນວາ 2020 ຫາ 2 ມັງກອນ 2021
📌ມື້ສອບເສັງ ແລະ ສຳພາດ ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2021
📌ສະຖານທີ່ຊື້ຄຳຮ້ອງສອບເສັງ: #ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ-ຫຼັງປະລິນຍາຕີ (ຫ້ອງ 105) ຕຶກສຳນັກງານອະທິການບໍດີ (ບ້ານນາເຊັງ) ມຂ ເກົ່າ
020 2224 3393 (ອຈ ສຸກສາຄອນ)
020 7818 9620 (ອຈ ແສງສະຫວ່າງ)
020 9556 6787 (ອຈ ພາວະດີ)
020 5559 7839 (ອຈ ສອນປະສິດ)
020 9255 6497 (ອຈ ທິບພາວັນ)
Brochure-Research-postgraduate
null