ຄະນະ ວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ

 

 Contact


         Naxeng campus, Naxeng village, Kaisonphomvihanh district, Savannakhet Province.

        Telephone: 030 9957912

         Email: info.fns@skulao.org