ຄະນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

savannakhet University

  Contract:

        Savannakhet University (SKU)
        Kaisonephomvihan District, Savanakhet Province, Lao PDR
       Tel: +85620 29997166; +85630 9670226
       Tel/ Fax: 85641 253286
        Email: info.fba@usavannakhet.university or
        Email: SKU.FBA@gmail.com