ຕິດຕໍ່

ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນອຸດົມສິນ, ວິທະຍາເຂດນາເຊັງ, ບ້ານນາເຊັງ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ,ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສ ປປ ລາວ

Tel: +856 41 253286;

Fax: +856 41 252 810;

P.O.Box: 14;

Email: skulaos@gmail.com