ສຽງຈາກອະດີດນັກສຶກສາ

ໄລຍະ 10 ປີ ໄດ້ສ້າງບຸກຄະ ລາກອນອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມແລ້ວ 06 ຮຸ່ນ ມີນັກທັງໝົດ 5,849 ຄົນ, ຍິງ 3,233 ຄົນ; ໃນນັ້ນ, ລະດັບ ປ. ໂທ 59 ຄົນ ຍິງ 07 ຄົນ. (ຜູ້ຍິງກວມ 55.27 %).

  • ຮຸ່ນທີ I: 2013-2014: 965 ຄົນ, ຍິງ 441 ຄົນ.
  • ຮຸ່ນທີ II: 2014-2015: 758 ຄົນ, ຍິງ 399 ຄົນ.
  • ຮຸ່ນທີ III: 2015-2016: 829 ຄົນ, ຍິງ 449 ຄົນ.
  • ຮຸ່ນທີ IV: 2016-2017: 1,080 ຄົນ, ຍິງ 608 ຄົນ.
  • ຮຸ່ນທີ V: 2017-2018: 1,011 ຄົນ, ຍິງ 609 ຄົນ.
  • ຮຸ່ນທີ VI: 2018-2019: 1,206 ຄົນ, ຍິງ 727 ຄົນ.

 

ນີ້ແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກຈາກອະດີດນັກສືກ,​ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ, ອາສາສະໝັກຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ມາສຶກສາ ແລະ ຮ່ວມວຽກກັບພວກເຮົາ:

1) ທ່ານ ວັນນະສິນ ບຸດຕະເທບມ, ພະນັກງານວິຊາການອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ

2) ທ່ານ ທະນູສອນ ສັງທອງເພັດ, ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມຂ

3) ທ່ານ ນາງ ຣີແບັກກາ ແດັງເລີ, ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລຄາສຣູເອີ, ປະເທດເຢຍລະມັນ

Introduction to our partners at Savannakhet University – the new “SKU lecturers” page