ຫ້ອງການວິຊາການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ

– ທີ່ຕັ້ງ : ຫ້ອງ 107-109 , ຕຶກສຳນັກງານອະທິການບໍດີ
– ຫົວໜ້າຫ້ອງການ: ທ່ານ ໄຊຍະພອນ ພິມມະສອນ
– ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ: +856  30 531 5545

ເວບໄຊທ໌ : https://www.aasmo.online

ຫ້ອງການວິຊາການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 2 ຫ້ອງການທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານຮອງອະທິການບໍດີຝ່າຍວິຊາການ ຕາມ ການມອບໝາຍຂອງອະທິການບໍດີ, ປະກອບດ້ວຍ  3 ພະແນກຄື:

1. ພະແນກ.

2. ພະແນກ.

3. ພະແນກ.

– ພາລະບົດບາດ

ຫ້ອງການວິຊາການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ທ່ານອະທິການບໍດີໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ແລະສົ່ງເສີມວຽກງານວິຊາການໃນລະດັບ ປະລິນຍາຕີ, ຄົ້ນຄວ້າບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆທາງດ້ານວິຊາການ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດນໍາໃຊ້ຈາກຂັ້ນເທິງ ແລະເປັນກອງເລຂາໃຫ້ເແກ່ຄະນະກໍາມາທິການວິຊາການ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ.